Postma beveiliging

Object & surveillance beveiliging

Object beveiliging.

Bij objectbeveiliging moet worden gedacht aan beveiliging-, portiers- en/of receptiediensten op een bepaald object. Door het verrichten van regelmatige controle rondes en het signaleren van onregelmatigheden worden, alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt er tijdens deze ronden gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord. Ook het uitvoeren van onder andere toegangscontrole, sleutelbeheer, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon, behoort tot de taken.

Mobiele surveillance.

Van surveillance gaat een preventieve en controlerende werking uit. Daarbij wordt mobiele surveillance verdeeld in drie onderdelen: alarmopvolging, controle & begeleiding en collectieve surveillance.

Alarmopvolging

Zodra er een alarmmelding binnenkomt op de alarmcentrale, gaat een surveillant ter plaatse kijken wat er aan de hand is en kan desgewenst gericht actie ondernemen. Onze surveillanten zijn speciaal opgeleid om gevaren goed in te schatten en adequaat te handelen.

Controle en Begeleiding

Om bij bedrijven het risico op brand en inbraak te verkleinen en de veiligheid van personeel te vergroten voeren onze surveillanten controleronden uit. Dit kunnen openings- en sluitronden of brandronden zijn. Bij verdachte omstandigheden kunnen onze surveillanten vroegtijdig ingrijpen. Daarnaast gaat van regelmatige controles een preventieve werking uit.

Collectieve Surveillance

Om woon- en werkgebieden te beveiligen biedt Postma Beveiliging collectieve surveillance aan in woonwijken en op industrie- en bedrijventerreinen. Bij collectieve surveillance wordt onder meer gelet op verdachte personen/voertuigen, onregelmatigheden, brandgevaarlijke situaties, onoverzichtelijke verkeerssituaties, sabotage, vandalisme en andere illegale activiteiten.